Anemije

Anemija je stanje kod koga je smanjena masa crvenih krvnih zrnaca u krvi.

Osnovna funkcija eritrocita je snabdevanje organizma kiseonkom koji je neophodan za stvaranje energije i učestvuje u eliminaciji ugljen-dioksida iz tela.

Broj crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) kod zdravih odraslih osoba iznosi između 3,9 i 6,5 x 1012/l. Vrednosti su različite u zavisnosti od pola i životnog doba.

Broj  eritrocita kod:

žena: 3,9-5,6 x 1012/l

muškaraca: 4,5 x 6,5 x 1012/l

odojčad od 3 meseca: 3,2-4,5 x 1012/l

odojčad od 1 godinu: 3,6-5,0 x 1012/l

deca oko 10 godina: 4,2-5,2 x 1012/l

Hemoglobin je protein koji daje krvi crvenu boju. Koncentracija hemoglobina u krvi zdravih odraslih osoba iznosi između 115-180 g/l. Vrednosti se razlikuju u zavisnosti od pola i životnog doba.

Koncentracija hemoglobina kod:

žena: 115-164 g/l

muškaraca: 135-180 g7l

odojčad od 3 meseca: 95-125 g/l

odojčad od 1 godine: 110-130 g/l

deca oko 10 godina: 115-148 g/l.

Normalan broj eritrocita i koncentracija hemoglobina predstavljaju konstantne vrednosti, jer se njihova razgradnja nadoknađuje neprekidnim obnavljanjem novostvorenim eritrocitima u kostnoj srži.

Gore navedene vrednosti su orjentacione. One zavise od metode kojom se analizira uzorak i opreme koja se koristi u laboratoriji. Zato referentne granice mogu biti različite

Poremećaji ove ravnoteže uslovljavaju dva nenormalna stanja, dve osnovne bolesti eritrocitne loze. To su: anemija i eritrocitoza.

Anemija je bolest koja se ispoljava smanjenjem koncentracije hemoglobina i broja eritrocita ispod donjih normalnih graničnih vrednosti za određeni pol i određeno životno doba.

Eritrocitoza je bolest koja se ispoljava povećanom koncentracijom hemoglobina i većim brojem eritrocita iznad gornje granične vrednosti za pol i određeno životno doba.

UZROCI BOLESTI ERITROCITA

Normalni životni vek eritrocita je oko 120 dana.

Faktori koji služe normalnom funkcionisanju kostne srži (za obnavljanje eritrocita) su:

 1. belančevine,
 2. gvožđe,
 3. vitamini

Za normalnu regulaciju stvaranja eritrocita:

 1. eritropoetin
 2. drugi hormoni

Poremećaji bilo kojih od ovih faktora uzrokuju remećenje ravnoteže između obima razgradnje i obima stvaranja novih eritrocita i uzrokuju bolesti eritrcitne loze.

Podela anemija prema:

Uzroku

 1. zbog nedostatka gvožđa- gvožđe je neophodno za stvaranje hemoglobina. Najčešći uzrok nedostatka gvožđa u organizmu je gubitak; malim, čestim i neprimetnim krvarenjima (ginekološki problemi, hemoroidi, čir, kancer i polipi u digestivnom sistemu kao i produžena upotreba aspirina ili drugih sličnih lekova).Ponekad su povećane potrebe orgnizma za gvožđem; u toku rasta, trudnoće, dojenja. Bolesti organa za varenje mogu biti uzrok smanjenja iskorišćenja gvožđa. Retko se javlja manjak gvožđa zbog nedovoljnog unosa hranom.
 2. zbog nedostatka vitamina- i to vitamina B12 i /ili folne kiseline.
 3. kod hroničnih bolesti:  bubrega, infektivnih bolesti, malignih bolesti, endokrinih bolesti, bolesti jetre.
 4. skraćenje životnog veka eritrocita (hemolitička anemija)- zbog naslednih poremećaja, imunoloških poremećaja, toksina, lekova, mikroorganizama i fizički  faktori npr veštački zalisci.
 5. kostna srž ne može da stvara eritrocite (aplastična anemija)- može biti izazvana jonizujućem zračenjem, delovanjem fizičkih ili hemijskih supstanci (pesticidi), lekovima (citostatici) ili imunloškim poremećajima.
 6. akutno krvarenje- povrede, bolesti organa za varenje, mokraćnih puteva, posle operacija ili krvarenjem u telesne šupljine.
 7. nasledni poremećaji u stvaranju hemoglobina.

Laboratorijske analize imaju važnu ulogu kod postavljanja dijagnoze i utvrđivanja uzroka anemija. Kompletna krvna slika i mikroskopski pregled krvnog razmaza tzv diferencijalna krvna slika su neke od osnovnih analiza. Dodatni laboratorijski testovi se koriste za utvrđivanje uzroka.

SIMPTOMI I ZNACI

Simptomi i znaci anemije potiču od smanjene količine kiseonika u organizmu, kao i od same bolesti koja izaziva anemiju:

a) bledilo kože i vidljivih sluzokoža, čiji intezitet zavisi od jačine anemije

b) koža gubi tonus i elastičnost

c) kosa i nokti postaju krti

d) slabost i malaksalost

e) vrtoglavica i ponekad glavobolje

f) nervoza, razdražljivost, smanjena koncentracija, zimogrožljivost

g) kod izraženih anemija temperatura može biti povišena

h) ubrzano disanje i ubrzan srčani ritam

Kod blagih anemija ne moraju postojati znaci i simptomi i bolesti.