Lista za primer

Dve najvažnije činjenice oko liste su: 1. Imena, osobe sa liste moraju imati neki kontakt. Morate uzeti broj telefona ili e-mail ali […]

Read more