Pregled urina

Cilj analize je dobijanje tačnog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama nastupile promene.  Analiza urina je jedna […]

Read more

Anemije

Anemija je stanje kod koga je smanjena masa crvenih krvnih zrnaca u krvi. Osnovna funkcija eritrocita je snabdevanje organizma kiseonkom koji […]

Read more