Kako pripremiti dete za odlazak u laboratoriju?

Deca mogu ispoljiti različite vrste strahova prilikom posete laboratoriji. Najčešći je strah od odvajanja od roditelja, posebno kod dece mlađe od sedam godina, gde se dete plaši da će ga roditelji ostaviti u prostoriji gde će vaditi krv. Kod dece školskog uzrasta je posebno razvijen strah od bola. U okviru straha od nepoznatog, deca se plaše da je njihov problem teži nego što su im roditelji objasnili .

U savladavanju osećaja straha i krivice kod deteta najviše može da pomogne roditelj, tako što treba da prevlada vlastite strahove i loša iskustva, i da pokušava da taj model ponašanja prilikom posete laboratoriji ne prenese na dete. Roditelji treba da budu relaksirani, jer deca osećaju i male promene u njihovom ponašanju. Na njima je da procene kako će se obratiti detetu i pripremiti ga u zavisnosti od uzrasta i individualnih karakteristika. Treba slušati dete, podsticati ga na razgovor i hrabriti ga da postavlja pitanja, razgovarati o njegovim očekivanjima u vezi posete laboratoriji.

Priprema deteta ne treba da bude više dana unapred, ali opet dovoljno ranije da bi se dete mentalno pripremilo. Ako roditelji ne znaju kako će se odvijati pregled ili medicinska procedura, treba da se o tome obaveste u kontaktu sa osobljem laboratorije.

Kao roditelj važno je da Vi budete svesni koliko je važno da odvedete dete u laboratoriju;

  • Budite smireni kada o tome pričate sa detetom i potpuno iskreni. Nema potrebe da lažete dete da neće boleti jer time narušavate autoritet zdravstvenih radnika, kao i svoj lični i razvijate nepoverenje deteta za svaki sledeći odlazak u laboratoriju;
  • Recite mu da je u redu da se plaši, ali da će nelagodnost kratko trajati;
  • Prilagodite priču detetovom uzrastu. Recite mu iskreno, kratko i smireno šta ga očekuje ali naglasite i zašto su analize dobre za njih ( vađenje krvi boli, ali će ti biti bolje.);
  • Popričajte sa decom o materijalima koji se koriste prilikom vađenja krvi da bi se manje plašila ili se igrajte laboratorje (poveska, vatica, iglica, alkohol):
  • Ohrabrite dete da da krv, da je analiza dobra za njega i da druga deca isto to moraju da rade kada se razbole. Izbegavajte da grdite dete ili da ga uslovljavate da se oseća loše;
  • Ako se dete uznemiri prilikom samog vađenja krvi, odvratite mu pažnju tako što ćete mu nešto pričati, pevušiti, dati mu da drži omiljenu igračku u ruci, ili da sluša muziku preko slušalica…
  • Pohvalite dete kada je poslušno i sarađuje prilikom vađenja krvi. Poljubite ga ili zagrlite;
  • Recite Vašem detetu da ćete zajedno nakon vađenja krvi raditi neku lepu aktivnost koju ono voli.

Deca, kao i odrasli, osećaju strepnju, strah i neprijatnost prilikom posete laboratoriji. Zadatak je roditelja, ali i osoblja laboratorije, da adekvatno pripreme dete za vađenje krvi, kako bi bilo kooperativno i osećalo se sigurno i zaštićeno. Poseta laboratoriji treba da bude  iskustvo koje će detetu pomoći u savladavanju negativnih osećaja vezanih zaovu vrstu pregleda.