Pregled urina

Cilj analize je dobijanje tačnog nalaza koji će pokazati da li su u fiziološkim funkcijama nastupile promene.  Analiza urina je jedna […]

Read more